Hỗ trợ

Cách chúng tôi có thể trợ giúp bạn?

XỬ LÝ KHI PHÁT SINH LỖI

1/ Không vào được website
2/ Không Login được
3/ Không in được hóa đơn

Download Driver Máy In Hóa Đơn SOLOPOS

Download Driver Máy In Hóa Đơn SOLOPOS
http://quanlysalon.vn/wp-content/uploads/FK80Setup.exe

DOWNLOAD TEAMVIEWER

Download Teamviewer - Hỗ trợ Khách Hàng Online
https://www.teamviewer.com/en/download/windows/