XỬ LÝ KHI PHÁT SINH LỖI

1/ Không vào được website
– Kiểm tra kết nối:
Tới 1 Website thông dụng bất kỳ để kiểm tra kết nối Internet.
VD: Facebook.com, Google.com, DanTri.com.vn

– Nạp lại dữ liệu của trang:
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + R (nhấn cùng lúc)

– Kiểm tra đúng với tên miền: Quanlysalon.vn/webappname

2/ Không Login được
– Kiểm tra kiểu gõ tiếng Việt đang bật hay không.
– Kiểm tra bàn phím bị kẹt. Hãy mở Notepad hoặc Word để kiểm tra.
– Kiểm tra nút Capslock có đang bật hay không.
– Xác nhận lại với người đăng nhập sau cùng.
– Liên hệ với bộ phận hỗ trợ theo số điện thoại phía dưới Website để được đặt lại mật khẩu
(mật khẩu đặt lại luôn luôn là “123456”)

3/ Không in được hóa đơn
– Kiểm tra nguồn máy in.
– Kiểm tra kết nối tới máy in(rút USB, sau đó cắm lại).
– Kiểm tra giấy in.
– Mở Control Panel->Devices & Printer, kiểm tra trạng thái máy in, nếu Offline -> rút USB, sau đó cắm lại
– Test in bằng cách mở Notepad, Word, gõ chữ và in.

Trong trường hợp không thể xử lý được. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ theo số điện thoại phía dưới Website. Chúng tôi sẽ hỗ trợ online bằng TeamViewer

Bài viết cùng chủ đề